Είναι η πιο αγαπημένη μου γιορτή του Χρόνου, η Αποκριά έχει πιο generic fun ενώ στο Halloween… there is magic in the air 😉

Masquerade, masquerade
Grab your mask and don’t be late
Get out get out well disguised
Heat and fever in the air tonight
Meet the others at the store,
Knock on other people’s door
Trick or treat they have the choice,
Little ghosts are makin’ lotsa noise

Advertisements