Γιατί δεν υπάρχει ή γιατί δεν επεμβαίνει στα ανθρώπινα θέματα (και άρα τα θαύματα δεν υπάρχουν). Τέσπα, ο θεός μπορεί να μην θεραπεύει τους ακρωτηριασμένους αλλά οι επιστήμονες ίσως μια μέρα να το κάνουν.

«Wnt signaling may push mature cells go back in time and ‘dedifferentiate’ into stem-like cells, in order to be able to then differentiate once more, producing all of the different tissues needed to build a limb» – Slashdot

Advertisements