Όποιος καταφέρει μέσα σε 10 λεπτά να έχει στην οθόνη του τον νόμο πλαίσιο 1268/82 (*) για τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και το Πανεπιστημιακό Άσυλο από το Εθνικό Τυπογραφείο κερδίζει πλαστικό λουκούμι 🙂

Πριν κάμποσο καιρό όποιος πολίτης ήθελε να μάθει τους νόμους έπρεπε να πληρώσει 1.479,45 ευρώ (504.122 δρχ)… από πέρσι υποτίθεται ότι η πρόσβαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύονται οι νόμοι είναι ελεύθερη.

Εγώ πάντως δεν τα κατάφερα παρότι θα μπορούσα να θεωρηθώ βετεράνος του διαδικτύου από τους περισσότερους γνωστούς μου :P, φαντάζομαι την αγανάκτηση των λιγότερο εξοικειωμένων με τα ηλεκτρονικά μέσα όταν θα προσπαθήσουν να μάθουν έναν νόμο. Τον βρήκα στο google τελικά.

Ο ιστοτόπος τους είναι απλά απαράδεκτος, είναι φτιαγμένος κυκλικά, γυρνάς στις ίδιες και τις ίδιες σελίδες και δεν φτάνεις ποτέ εκεί που έχεις στόχο να φτάσεις πχ στους νόμους ή στην δημιουργία λογαριασμού. Πρέπει να τον μετονομάσουν σε http://www.φαύλος-κύκλος.gr. Είναι πραγματικά σπατάλη δημοσίου χρήματος, μια τρύπα στο νερό 🙂

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ
άρθρο 2 του Ν.1268/82

1. Η ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία και την έρευνα καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών κατοχυρώνεται στα Α.Ε.Ι.
2. Δεν επιτρέπεται η επιβολή ορισμένων μόνον επιστημονικών απόψεων και ιδεών και η διεξαγωγή απόρρητης έρευνας.
3. (α) Όλοι οι εργαζόμενοι στα Α.Ε.Ι. όπως και οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται συλλογικά μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα που διευκολύνονται στη λειτουργία τους από τις Πανεπιστημιακές αρχές.
(β) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα που προβλέπει ο νόμος εκλέγονται αναλογικά από ένα φοιτητικό σύλλογο που λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε κάθε Τμήμα. Στα Τμήματα ή στις Σχολές που θα μετατραπούν σε Τμήματα με βάση την παρ. 1 του άρθρου 30 του νόμου αυτού, όπου κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού λειτουργεί ήδη ένας φοιτητικός σύλλογος, ο σύλλογος αυτός και μόνο έχει την ευθύνη της εκλογής των παραπάνω εκπροσώπων.
4. Για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθέριας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, αναγνωρίζεται το Πανεπιστημιακό Άσυλο.
5. Το Πανεπιστημιακό Άσυλο καλύπτει όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι., όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
6. (α) Το όργανο αυτό είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρύτανη ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ανά ένα εκπρόσωπο του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των φοιτητών.
(β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Ε.Π. μαζί με έναν αναπληρωτή είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των συγκλητικών μελών του Δ.Ε.Π. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών μαζί με τον αναπληρωτή του είναι μέλη της Συγκλήτου και εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών.
(γ) Το όργανο αυτό αποφασίζει μόνο με ομοφωνία όλων των μελών του. Σε περίπτωση διαφωνίας συγκαλείται έκτακτα η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. την ίδια μέρα προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Η τελική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των παρόντων.
7. Επέμβαση δημόσιας δύναμης χωρίς την άδεια του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ.5 για το Πανεπιστημιακό Άσυλο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών μετά από έγκληση του οργάνου της παρ.6 ή της Συγκλήτου.

(*) HINT: το 82 είναι το έτος που ψηφίστηκε ο νόμος.

Σχόλια 

Advertisements