Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε φιλελεύθερο Σύνταγμα.

Advertisements