Φιλελεύθερη Συμμαχία, Internet Inside 😉

Το διαδίκτυο έδωσε την δυνατότητα σε απλούς πολίτες να «χακέψουν»* το «Σύστημα» και να αποκτήσουν οι ιδέες τους φωνή και απήχηση, κάτι που δίχως πολλά χρήματα θα ήταν σχεδόν αδύνατο με τα συμβατικά μέσα (TV, Τύπος, κλπ). Η Φιλελεύθερη Συμμαχία έχει και κανονικά γραφεία και κάποια προβολή στα παραδοσιακά ΜΜΕ (τοπικό κανάλι, εφημερίδες και ραδιόφωνο) αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν με την συμπίεση κόστους, τον τρόπο οργάνωσης και προβολής που της προσέφερε το διαδίκτυο. Η όλη προσπάθεια μάλλον δεν θα υπήρχε δίχως αυτό. Η Φ.Σ. είναι η ασύμμετρη απειλή** αυτών των εκλογών για τα άλλα κόμματα, κάθε μέρα όλο και περισσότεροι πολίτες (κυρίως νέοι) μαθαίνουν για αυτήν και την υποστηρίζουν.

* χακιά με την καλή έννοια, δλδ να κάνουν αυτό που φαντάζει αδύνατο, δυνατό.
** απειλή που μπορεί με ελάχιστα μέσα να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. (Βλ. Δαυίδ και Γολιάθ :Ρ)

Advertisements