Συνέντευξη του Ron Paul στο Daily source code του Adam Curry

Digg it!

Advertisements