Από την wikipedia για την Σαουδική Αραβία:

Among the Western practices suppressed by the Mutaween is the celebration of Valentine’s Day. Condemning the festivities as a «pagan feast», Mutaween inspect hotels, restaurants, coffeehouses, and gift shops on February 14 to prevent couples from giving each other Valentines or other presents. The sale of red roses, red stuffed animals, red greeting cards and other red gift items is banned according to store owners. These items are confiscated, and those selling them subject to prosecution

Mutaween είναι η θρησκευτική αστυνομία

The Committee for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice is the English name of the Saudi Arabian government bureaucracy employing «religious police» or mutaween to enforce Sharia Law. With thousands of members, and many more volunteers, patrol the streets enforcing dress codes, strict separation of men and women, salah prayer etc…

Ευτυχώς που στην Δύση η θεοκρατία κατέρρευσε και υπάρχει διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας (στην Ελλάδα όχι ακόμα δυστυχώς)

Vicious about Virtue

Advertisements