έγραψα ένα πρόχειρο κείμενο για το tor στην wikipedia. Όποιος έχει όρεξη ας το συμπληρώσει 🙂

Το Tor είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που προστατεύει τις επικοινωνίες στο διαδίκτυο από την ανάλυση κίνησης, μια μορφή δικτυακής παρακολούθησης που απειλεί την προσωπική ελευθερία και την ιδιωτικότητα, τις εμπιστευτικές επαγγελματικές δραστηριότητες και σχέσεις, και την κρατική ασφάλεια. Το Tor προστατεύει την δικτυακή δραστηριότητα συνδέοντας τον χρήστη με τον υπολογιστή που θέλει μέσω ενός διανεμημένου δικτύου υπολογιστών που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να εγγυηθεί η μυστικότητα της προώθησης των πακέτων επικοινωνίας μεταξύ των δρομολογητών.

Το Tor λειτουργεί με πολλές εφαρμογές που βασίζονται στο πρωτόκολλο TCP όπως προγράμματα άμεσων μηνυμάτων και φυλλομέτρητές ιστοσελίδων εμποδίζοντας έτσι άλλα άτομα να μάθουν την φυσική τοποθεσία του χρήστη ή ποιες σελίδες επισκέπτεται.

Εκατοντάδες άτομα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν το Tor για διάφορους λόγους: δημοσιογράφοι και ιστολόγοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στρατιώτες, εταιρίες, πολίτες καταπιεστικών καθεστώτων και απλοί πολίτες.
Το Tor δεν προστατεύει την ανωνυμία αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Ακόμα όμως και αν γίνει σωστά η παραμετροποίησή και η χρήση του υπάρχουν ακόμα πιθανές επιθέσεις που μπορούν να μειώσουν την δυνατότητα του να σας προστατεύει.

Advertisements