Ο Milton Friedman ήταν ένας από τους σύμβουλους του Nixon που τον έπεισαν να τερματίσει την καταναγκαστική στράτευση.

Friedman vs General William Westmoreland 🙂

Friedman not only solidified the verdict against the draft; he vigorously defended it in congressional testimony. He had a famous confrontation with General William Westmoreland, commander of the forces in Vietnam. Friedman tells it in “Two Lucky People”:

    In the course of his testimony, he made the statement that he did not want to command an army of mercenaries. I stopped him and said, “General, would you rather command an army of slaves?” He drew himself up and said, “I don’t like to hear our patriotic draftees referred to as slaves.” I said, “I don’t like to hear our patriotic volunteers referred to as mercenaries.” But I went on to say, “If they are mercenaries, then I, sir, am a mercenary professor, and you, sir, are a mercenary general; we are served by mercenary physicians, we use a mercenary lawyer, and we get our meat from a mercenary butcher.” That was the last that we heard from the general about mercenaries.
Advertisements