Τρίτη, Μαρτίου 04, 2008

Οι εχθροί της, την αποκαλούν Αυτοκρατορία, λόγω της επικράτησης της στον χώρο των λειτουργικών συστημάτων. Όμως μια Αυτοκρατορία παίρνει την εξουσία με την χρήση της Βίας

Σε αντίθεση με τα Κρατικά απόλυτα-μονοπώλια που στηρίζονται στην Βία, το σχεδόν-μονοπώλιο της Microsoft δημιουργήθηκε επειδή οι χρήστες προτιμούν τα προϊόντα της. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι «εκλέχθηκε» ως πρώτη ανάμεσα στις άλλες, μέσω των μηχανισμών της άμεσης Δημοκρατίας της Αγοράς. Κάθε αγορά από την μεριά των καταναλωτών-ψηφοφόρων, ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης.

Το 1998 η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κινήθηκε εναντίον της δικαστικά ώστε να αποτρέψει την διάθεση των Windows μαζί με τον φυλλομετρητή Internet Explorer στην Αγορά. Το ίδιο έκανε πρόσφατα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζοντας της πρόστιμο $613.000.000 επειδή στο σύστημα της συμπεριλάμβανε τον Windows Media Player.

Αυτές όμως οι ενέργειες υποτίθεται ότι αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών, όχι των ανταγωνιστών.

Δημιουργούνται λοιπόν τα εξής ερωτήματα: Έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο; Είναι όντως αυτό που θέλουν οι καταναλωτές;

Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι η καταπάτηση της ιδιοκτησίας της Microsoft. Ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα χρήσης και διάθεσης περιουσίας. Καταναγκάζοντας την Microsoft να βγάλει τον Media Player από τα Windows καταπατείται ακριβώς αυτό το δικαίωμα της. Να χρησιμοποιεί και να διαθέτει την περιουσία της όπως αυτή νομίζει καλύτερα. Ουσιαστικά χάνει τον έλεγχο της περιουσίας της, και μια περιουσία δίχως την δυνατότητα ελέγχου, παύει να είναι ιδιοκτησία.(*)

Η ιδιοκτησία πηγάζει από το αξίωμα της αυτο-ιδιοκτησίας του Ατόμου. Το σώμα ενός ανθρώπου ανήκει στον ίδιο, άρα και οι καρποί της εργασίας του, είναι ιδιοκτησία του. Η χρησιμοποίηση της ιδιοκτησίας του από τρίτους για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν έχει θέσει ή συναινέσει ο ίδιος, σημαίνει χρησιμοποίηση του ίδιου του ατόμου δίχως την θέληση του. Από αυτήν την άποψη οι ενέργειες του Κράτους είναι ανήθικες εφόσον ουσιαστικά προϋποθέτουν την δουλεία.

Το δεύτερο αξιοπερίεργο γεγονός που παρατηρούμε, είναι ότι υποχρεώνουν την Microsoft να πουλήσει στην Αγορά, ένα προϊόν που είναι κατώτερο από αυτό που πουλούσε μέχρι πρόσφατα. Οι καταναλωτές εξ’ αιτίας αυτής της παρέμβασης έχουν στην διάθεση τους, στην ίδια τιμή, ένα προϊόν με μειωμένες δυνατότητες -εφόσον τα προγράμματα αυτά έρχονταν δωρεάν μαζί με το λειτουργικό- και αυτό δεν είναι επιθυμητό από τους περισσότερους.

Παρ’ όλα αυτά η Republic μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε Empire αν της δωθούν εξουσίες(**) που της δίνουν την δυνατότητα να παραβιάζει τις ελευθερίες μας.

(*) «fascism leaves ownership in the hands of private individuals, but transfers control of the property to the government. Ownership without control is a contradiction in terms: it means ‘property,’ without the right to use it or to dispose of it.» – Ayn Rand

(**) Monopoly in reality is «a grant of special privilege from the State reserving a certain area of production to one particular individual or group.» – Murray Rothbard